KOНTAKT


ПОДАЦИ ФИРМЕ

Пословно име: Спортски центар Ташмајдан д.о.о.
Београд-Палилула
Скраћено пословно име: СЦ Ташмајдан
Порески идентификациони бр. (ПИБ): 100209082
Матични број правног лица: 07046103
Име и презиме овлашћеног лица:
Мирко Павловић
Функција овлашћеног лица: директор
Оснивач и чланови друштва: Град Београд је оснивач и једини члан друштва

ПОДАЦИ О СЕДИШТУ

Град: Београд
Општина: Палилула
Назив улице: Илије Гарашанина
Број: 26
Број телефона: 00 381 66 208 802
Е-маил: direkcija@tasmajdan.rs
Обвезник ПДВ: ДА

ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ

Назив делатности:
спорт и физичка култура

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

zastitapodatakaolicnosti@tasmajdan.rs

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС