УПРАВА


РУКОВОДЕЋИ КАДРОВИ

Директор
Мирко Павловић

Заменик директора
Млађeн Шљиванчанин

Директор сектора за економске послове
Драгана Виторовић

Директор сектора за право и спорт
Нино Дошен Мајкић

Директор сектора одржавања објеката
Никола Чађеновић

САСТАВ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Председник
Велизар Ђерић

Члан
Никола Петровић

Члан
Милош Милетић