КОРИСНИЦИ БАЗЕНА СА МЕСЕЧНИМ, ПОЛУГОДИШЊИМ И ГОДИШЊИМ КАРТАМА | 10.7.2024.

КОРИСНИЦИ БАЗЕНА СА МЕСЕЧНИМ, ПОЛУГОДИШЊИМ И ГОДИШЊИМ КАРТАМА | 10.7.2024.

Title:

Description:

КОРИСНИЦИ БАЗЕНА СА МЕСЕЧНИМ, ПОЛУГОДИШЊИМ И ГОДИШЊИМ КАРТАМА | 10.7.2024.
Корисници базена са месечним, полугодишњним и годишњим картама на дневном нивоу могу користити затворени или отворени базен.

Хвала на разумевању, Ваш Таш!